Kamerbrief inzake internationale conferentie over Afghanistan

Zeer geachte voorzitter,

Op 31 maart 2009 vindt in Den Haag de ‘International Conference on Afghanistan; a Comprehensive Strategy in a Regional Context’ plaatsvinden.

Deze ministeriële conferentie, die een tachtigtal landen en tiental internationale organisaties bijeen brengt in Nederland en daarmee vrijwel de hele internationale gemeenschap die betrokken is en belang heeft bij de wederopbouw van Afghanistan, vindt een jaar na de NAVO-top van Boekarest plaats en een klein jaar na een grote donorconferentie voor Afghanistan in Parijs. De conferentie vindt plaats op een belangrijk moment. Op 20 augustus van dit jaar vinden voor de tweede keer in de geschiedenis van Afghanistan democratische presidentsverkiezingen plaats, en in 2010 volgen parlementsverkiezingen. Voorts eindigt volgend jaar de periode waarvoor de internationale gemeenschap in 2006 tijdens een conferentie in Londen met de Afghaanse regering een gezamenlijke strategie overeen kwam, het Afghanistan Compact. Tenslotte zal een dezer dagen de nieuwe Amerikaanse regering de uitkomsten van haar beleidsevaluatie op Afghanistan afronden. Tegen die achtergrond is het van belang dat Afghanistan zich nu met al zijn partners beraadt op de gezamenlijke agenda voor de jaren na 2010. Deze conferentie zal er toe moeten bijdragen dat tijdig een vervolgstrategie vast kan worden gesteld voor de volgende periode.

Wat betreft het formuleren van de uitkomsten van deze conferentie zijn de Verenigde Naties leidend. Nederland zal, als co-voorzitter (samen met Afghanistan), daarbij van dienst zijn; zo is al gezamenlijk gewerkt aan het voorbereiden van mogelijke conclusies. Nederland zal de Speciaal Vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN, de heer Eide, op dit punt ook op de dag van de conferentie ondersteunen.

Nederland ziet deze conferentie als een gelegenheid waarop het engagement van de internationale gemeenschap bij Afghanistan herbevestigd en geintensiveerd kan worden. Vandaar ook dat alle landen die betrokken zijn en belang hebben bij het slagen van het project Afghanistan – ISAF-partners, buurlanden van Afghanistan, donoren, maar ook landen die belangrijk zijn voor het vervoer van goederen voor bijvoorbeeld de ISAF-missie – uitgenodigd zijn.

Met het gastheerschap van de conferentie bevestigt Nederland zijn langjarige betrokkenheid bij de ontwikkeling van Afghanistan en de overtuiging van het nut van de inmiddels breed omarmde geïntegreerde benadering van de Afghaanse problematiek: zowel politiek, als op de gebieden van veiligheid en ontwikkeling, en zulks met oog voor het belang van de regionale context. De opzet en het thema van de conferentie, evenals het Nederlandse gastlandschap, staan los van de besluitvorming over de Nederlandse betrokkenheid bij Afghanistan nadat de leidende militaire rol in Uruzgan afgerond zal zijn. Het is partners bekend dat Nederland zijn leidende militaire verantwoordelijkheid in Uruzgan per 1 augustus 2010 opgeeft.

Wat Nederland betreft zal de conferentie op constructief-kritische wijze vooruitblikken op die belangrijke momenten waar Afghanistan zich in 2009 en 2010 voor gesteld zal zien. De discussie zal zich toespitsen op de vragen wat de internationale gemeenschap en de Afghaanse regering de afgelopen jaren goed hebben gedaan, wat niet, en hoe de inspanning op die laatste punten beter kan. Het is niet de bedoeling uitsluitend terug te kijken en te blijven steken in het etaleren van successen of mislukkingen, maar vooral te leren van zowel de successen als tegenslagen en met dat inzicht de blik op de toekomst te richten.

Er is de afgelopen jaren veel bereikt in Afghanistan, maar er zijn ook behoorlijke tekortkomingen. Derhalve is het belangrijk dat met alle relevante spelers en met de Afghaanse regering hierover gesproken wordt. Dit alles in de wetenschap dat de regionale context van groot, en wellicht toenemend belang is, reden waarom Afghanistan niet als een geïsoleerde aangelegenheid gezien mag worden. De bevestiging van het belang van de regionale context in de concretisering van de betekenis daarvan voor de geintegreerde benadering zal een kernelement van de besprekingen moeten worden.

Minstens zo belangrijk is de doelstelling om met deze conferentie aan de bevolking van Afghanistan de langdurige en solide betrokkenheid van de internationale gemeenschap te herbevestigen. De conferentie zal wat de regering betreft ook kunnen bijdragen aan het bestrijden van de perceptie die bij velen leeft dat de situatie in heel Afghanistan alsmaar slechter wordt. Door zich alleen maar te richten op dat wat er mis gaat, of niet goed genoeg, wordt al te snel uit het oog verloren dat er op veel gebieden ook tastbare vooruitgang geboekt wordt.

Bijgevoegd is opgenomen een brief die de heer Eide, in samenspraak met mij en de Afghaanse regering, deze week heeft verzonden aan alle deelnemers aan de conferentie. Hierin bevestigt hij dat de discussie tijdens de conferentie zich zal moeten richten op:

1.de verkiezingen, versterking van bestuur en capaciteitsopbouw

2.prioriteiten voor economische groei en ontwikkeling

3.investeringen in de veiligheidssector

4.de regionale dimensie

De uitkomsten van de conferentie zullen spoedigst na de conferentie tijdens het Algemeen Overleg over Afghanistan met uw Kamer gedeeld worden.

In aanvulling op het voorgaande moge ik te uwer informatie verwijzen naar de beantwoording van de vragen van de leden Van Bommel en Peters over de internationale Afghanistan-conferentie in Den Haag.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Drs. M.J.M. Verhagen

Bijlage: brief van de VN-vertegenwoordiger in Afghanistan, Kai Eide.

(Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken)

Official website of the Conference

Radio Netherlands Coverage of the Conference

Over Hans de Vreij

Retired Dutch journalist. Covered EU, NATO, UN, security & defense. Was correspondent in Berlin, Brussels, Geneva, Prague. Studied Russian language & literature.
Dit bericht werd geplaatst in Afghanistan. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s