Uruzgan: NAVO vraagt om een ‘trainings- en overdrachtsmissie’

Antwoorden van de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie op een verzoek van de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken.

Vraag 1
Wanneer heeft de regering het bovengenoemde verzoek van de NAVO precies ontvangen?

Vraag 2
Voor welke datum ontvangt de Kamer de toegezegd nadere informatie?

Vraag 3
Wat is het karakter van de Afghaanse veiligheidstroepen, zoals vermeld in de notificatiebrief van 9 februari 2010?

Vraag 4
Wat bedoelt de regering met “hoe de bestendiging kan worden verzekerd van de resultaten die door de Nederlandse militairen en civiele opbouwwerkers zijn geboekt”?

Vraag 5
Is er sprake van een geografische duiding in het verzoek van de NAVO?


Antwoord

Het verzoek van de NAVO is neergelegd in een brief dd 4 februari 2010 van de Secretaris-Generaal aan de Minister-President. Teneinde de Kamer ter zake volledig te informeren en misverstanden over de inhoud van het verzoek te voorkomen, is copie van de brief bijgevoegd. De brief is die dag aan het begin van de middag ontvangen.

In zijn brief verzoekt de Secretaris-Generaal de Nederlandse regering een nieuwe, kleinere bijdrage aan ISAF in Uruzgan te overwegen gedurende de periode 1 augustus 2010 tot 1 augustus 2011. De Secretaris-Generaal geeft de verzekering dat Nederland op 1 augustus 2010 zal worden afgelost als lead nation in Uruzgan en zich uit de TFU kan terugtrekken, en dat de beeindiging van de gevraagde nieuwe trainings- en overdrachts-missie per 1 augustus 2011 wordt vastgelegd in de operationele planning van ISAF.

Zoals vermeld in haar brief van 9 februari aan de Kamer, onderzoekt de regering, gelet op het Toetsingskader, thans de mogelijkheid en wenselijkheid van een missie. Indien dit onderzoek leidt tot een besluit over inzet van eenheden van de krijgsmacht zoals bedoeld in artikel 100 van de Grondwet, zal de regering de Kamer daarover informeren overeenkomstig de geldende regels en afspraken. De regering bevestigt dat zij voornemens is de Kamer spoedigst nader te informeren nadat zij tot een verantwoord besluit is gekomen.

—————————————————————————-

Tot zo ver de brief aan de Tweede Kamer. De kernpunten van de brief van secretaris-generaal Rasmussen:

– Op 1 augustus zal een ander land de rol van Nederland als ‘lead nation’ in Uruzgan overnemen.

– Nederland wordt gevraagd om vanaf die datum voor de periode van een jaar een kleinere missie op zich te nemen met als doel een geïntensiveerde training van Afghaanse veiligheidspersoneel; en de overdracht van activiteiten van de Task Force Uruzgan, meer in het bijzonder die van het Provinciaal Reconstructieteam (PRT) aan de Afghaanse autoriteiten en/of een ander ISAF land. Nederland houdt gedurende dit jaar de leiding over het PRT.

– Nederland wordt verder gevraagd zijn F-16 detachement gedurende dit jaar te blijven inzetten, evenals personeel voor de staven.

– Het vertrek van het Nederlandse personeel uit Uruzgan per 1 augustus 2011 wordt door de NAVO gegarandeerd.

(Voor de volledige brief van de secretaris-generaal van de NAVO klik hier)

Over Hans de Vreij

Retired Dutch journalist. Covered EU, NATO, UN, security & defense. Was correspondent in Berlin, Brussels, Geneva, Prague. Studied Russian language & literature.
Dit bericht werd geplaatst in Afghanistan, NAVO, Uruzgan en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s