Begroting: 8,5 miljard voor Defensie

Defensie staat voor vrede en veiligheid, in eigen land en daarbuiten. Nederland levert daarmee een bijdrage aan stabiliteit en vrijheid in de wereld. De Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee zijn snel en flexibel inzetbaar en kunnen overal ter wereld optreden, ook onder de zwaarste omstandigheden.

Ook in 2011 en in de jaren daarna zal op Defensie een beroep worden gedaan voor kwalitatief hoogwaardige militaire bijdragen aan nationale taken en internationale operaties. Dat betekent dat de krijgsmacht ervoor moet zorgen dat de inzetbaarheid in stand blijft. Het Ministerie van Defensie heeft daarvoor het komend jaar een budget van bijna 8,5 miljard euro ter beschikking. Dat blijkt uit de Defensieparagraaf in de Rijksbegroting die vandaag is gepresenteerd. Vanaf 2012 moet het departement jaarlijks 11 miljoen euro besparen, een gevolg van de ‘doelmatigheidskorting Rijksdienst’, waaraan ook Defensie moet bijdragen.

Defensie heeft te maken met een aantal tegenvallers. De kosten voor de instandhouding van het materieel zijn hoger dan voorzien, de uitstroom van personeel is afgenomen en de uitgaven aan bijvoorbeeld pensioenen en uitkeringen zijn gestegen. Door de financiële crisis heeft Defensie te maken met tegenvallers bij de verkoop van materieel, waardoor vertragingen optreden in de verkoopopbrengsten en bovendien de totale opbrengsten lager uitvallen dan gepland. De prijsbijstelling draagt slechts in beperkte mate bij aan de oplossing van deze problemen.

Om de begroting voor 2011 sluitend te krijgen heeft minister Eimert van Middelkoop besloten tot een aantal maatregelen. Het betreft herschikkingen en versoberingsmaatregelen, onder meer bij de dienstverlening en de ondersteuning, die gevolgen hebben voor de operationele doelstellingen. Daar waar nodig zijn de opdrachten aan de zogenoemde operationele commando’s – zoals marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee – voor 2011 tijdelijk aangepast en is het oefenprogramma beperkt. Ook zijn er aanpassingen in investeringsprojecten gedaan.

Investeren
Een uitgangspunt van de herschikkingen is de goede voortzetting van lopende missies. Verder blijft Defensie investeren in haar personeel, de operationele inzetbaarheid en de bedrijfsvoering. Deze investeringen zijn nodig om te kunnen blijven beschikken over een kwalitatief hoogwaardige krijgsmacht die nationaal en internationaal kan worden ingezet. De belangrijkste doelstelling op het gebied van personeelsbeleid is het vullen en gevuld houden van de defensieorganisatie met goed opgeleid en gemotiveerd personeel. Tussen 2011 en 2015 zal de vulling naar verwachting geleidelijk oplopen van 95,8 procent in 2011 naar 98 procent in 2015 en latere jaren.

Samenwerken
Het blijft van belang waar mogelijk te streven naar verdere internationale samenwerking. De maritieme samenwerkingsverbanden met het Verenigd Koninkrijk en België, maar ook de deelname aan het NAVO AWACS-programma zijn daarvan voorbeelden, evenals de landmachtsamenwerking in het Duits-Nederlandse Legerkorps. Meer recente voorbeelden zijn de deelname aan de pool van C-17 vrachttoestellen, die op initiatief van de NAVO de strategische luchttransportcapaciteit vergroot, en de ontwikkeling van het European Air Transport Command (EATC) in Eindhoven.

Inzet
De krijgsmacht bewijst haar professionaliteit in operaties in uiteenlopende gebieden als Afghanistan, Irak, het Midden-Oosten, Afrika en op de Balkan. Voor de piraterijbestrijding rond de Hoorn van Afrika neemt Defensie deel aan zowel de EU-operatie Atalanta als de NAVO-operatie Ocean Shield. Bij operaties moet rekening worden gehouden met een wisselende geweldsintensiteit, een toenemende complexiteit en een toenemend aantal belanghebbenden.

Ook voor de binnenlandse veiligheid, door onder andere de ondersteuning van civiele autoriteiten, blijft de inzet van de krijgsmacht van groot belang. Voor nationale taken zijn 3000 militairen beschikbaar voor onder meer het assisteren bij rampenbestrijding. Voorbeelden van de inzet van Defensie voor nationale taken zijn de kustwacht, de Koninklijke Marechaussee, de explosievenopruimingsdienst, de mijnen- en explosievenruiming op de Noordzee, de Quick Reaction Alert met F-16’s, de Search and Rescue-taken van de maritieme helikopters, de (bijdrage aan de) Dienst Speciale Interventies (DSI), de luchtverkeersleiding van Nieuw Milligen, het Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair (CBRN) reactieteam en de ondersteuning van het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum in Driebergen.

Rijksbegroting Defensie 2011 (.pdf, 142 pagina’s)

(bron: ministerie van Defensie, 21 september 2010)

Over Hans de Vreij

Retired Dutch journalist. Covered EU, NATO, UN, security & defense. Was correspondent in Berlin, Brussels, Geneva, Prague. Studied Russian language & literature.
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s