Hoeveel Nederlandse militairen zijn er in Afghanistan?

(…..) Volgens de huidige plannen zullen in mei ruim 1.900 militairen in ISAF actief zijn. De Nederlandse bijdrage is verdeeld over verschillende locaties. Er zijn ongeveer 1.370 militairen in Uruzgan actief, 450 in Kandahar, 50 in Kabul en 50 in Minhad in de Verenigde Arabische Emiraten. Door onder meer een tijdelijke bijdrage aan het ISAF hoofdkwartier zal het totaal aantal militairen tegen het eind van de zomer zijn gestegen tot ongeveer 2.000. Door het beëindigen van de tijdelijke bijdragen zal het aantal begin 2010 zijn gedaald tot ongeveer 1.850. Volgens de huidige plannen blijft het aantal van 1.850 daarna gehandhaafd tot de redeployment*. De staf van de TFU is 89 militairen sterk, 7% van de totale omvang van de TFU. Ruim drie kwart van de TFU komt regelmatig “buiten de poort”. In bijlage 1 zijn de aantallen per eenheid opgenomen. Hierbij wil ik onderstrepen dat de aantallen kunnen fluctueren.

(…..)

Overzicht aantal militairen in ISAF per mei 2009
Volgens huidige plannen

Structurele bijdragen

TFU
Staf TFU    89
Battlegroup  477
PRT 67
Operational Mentoring & Liaison Teams 30
Police Mentoring Teams 54
Logistieke ondersteuning  272
Genie, PzH en ISTAR  229
Bases commando  58
——- +
1.276

Overige bijdragen
Inzet C-130    52
Inzet commando’s en mariniers   76
ATF   255
Structurele bijdrage HQ RC(S)  75
Bijdrage HQ ISAF   22
Contingentscommando   32
Overige bijdragen   58
——– +
570
——– +
Totaal 1.846

Tijdelijke bijdragen
Bijdrage HQ RC(S) i.v.m. NL commandant 75 01-10-2008 – 01-11-2009
Bijdrage HQ ISAF door inzet 1GNC            60 01-08-2009 – 01-02-2010
Inzet peloton i.v.m. verkiezingen              30 tot 01-12-2009
——– +
165

Van augustus tot en met oktober 2009 is de Nederlandse bijdrage maximaal, te weten: 1.846 + 165 = 2.011 militairen. Daarna daalt het aantal militairen naar ongeveer 1.850 door het eindigen van de tijdelijke bijdragen.

(passages uit Kamerbrief d.d. 17 april 2009)

* Redeployment: de periode tussen 1 augustus volgend jaar wanneer de missie in Uruzgan wordt beëindigd en december, wanneer de laatste militairen Uruzgan zullen hebben verlaten, hdv

Afkortingen:

1GNC = 1ste Duits-Nederlandse Legerkorps (Münster)
C-130 = Hercules transportvliegtuig
HQ ISAF = Headquarters, International Security Assistance Force (Kabul)
HQ RC(S) = Headquarters, Regional Command (South) (Kandahar Airfield)
ISTAR = Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance
PRT = Provincial Reconstruction Team
PzH = Pantserhouwitzer 2000NL (drie stuks, kaliber 155mm)
TFU = Task Force Uruzgan

Over Hans de Vreij

Retired Dutch journalist. Covered EU, NATO, UN, security & defense. Was correspondent in Berlin, Brussels, Geneva, Prague. Studied Russian language & literature.
Dit bericht werd geplaatst in Afghanistan, Defensie, NAVO, Uruzgan. Bookmark de permalink .