Brief Kabinet over de terugtrekking uit Uruzgan

Het demissionaire kabinet heeft vandaag een ‘Stand van Zaken’-brief Afghanistan aan de Tweede Kamer gestuurd. Dat is een regulier document waarin de ontwikkelingen op tal van terreinen worden beschreven.  Maar de brief gaat ook in op de aanstaande terugtrekking (Redeployment) van de Nederlandse troepen uit Uruzgan. Minister Eimert van Middelkoop zei er eerder deze week al wat over tijdens een uitzending van Pauw en Witteman. Daarop ontstond in Den Haag enige commotie, vooral omdat de kosten van de redeployment hoger zouden uitvallen dan eerder meegedeeld, en omdat de bewindsman de mogelijkheid open hield dat de grote verhuisoperatie niet in december zal zijn afgerond maar een beperkt aantal ‘verhuizers’ nog tot begin 2011 met hun werk bezig zullen zijn. Onderstaand de passage over de Redeployment uit de Kamerbrief, inclusief een uitleg over de financiële aspecten. De brief is ondertekend door de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie.

+++++++++++++

Redeployment

Naar verwachting zal in april een besluit worden genomen over de opvolging van Nederland als lead nation in Uruzgan. Een goede overdracht van de door de TFU opgebouwde kennis en ervaring is daarbij van groot belang. In overleg met de nieuwe lead nation zal worden bezien hoe het vertrek van de Nederlandse aanwezigheid vorm krijgt, zodat de overdracht voldoende zorgvuldig kan plaatsvinden. Op 1 augustus zullen de Battlegroup en de staf van de TFU en de commando’s en mariniers van Taskforce 55 niet langer operationeel zijn. De Operational Mentoring and Liaison Teams zullen al eerder hun taken overdragen. Met het hoofdkwartier van RC-South wordt overleg gevoerd over de overname van de gebiedsverantwoordelijkheid voor de veiligheid en van de verantwoordelijkheid voor de training en mentoring van de Afghaanse politie in Uruzgan. De taken in het kader van training en mentoring van het Afghaanse leger wordt overgedragen aan Australië. Voor het overdragen van een deel van de ondersteunende taken wordt het Multinational Base Command in Tarin Kowt opgericht. De verschillende landen die in Tarin Kowt actief zijn, nemen deel aan deze organisatie.

Om de redeployment in goede banen te leiden is in januari 2010 een Redeployment Task Force (RDTF) geformeerd, die vanaf de zomer in Uruzgan en op Kandahar Airfield wordt ontplooid. Deze eenheid zal formeel onder het commando van ISAF opereren en door RC- South worden ondersteund. De RDTF zal de terugkeer van personeel en materieel begeleiden en het strategisch transport in het gebied voorbereiden. Force Protection eenheden, inlichtingenpersoneel en personeel voor het opsporen en onschadelijk maken van IED’s zullen onderdeel uitmaken van de RDTF. De gereedstelling van de RDTF is inmiddels in volle gang. Vooral het ontmantelen van de infrastructuur die niet kan worden overgedragen, het bijeenbrengen van het materieel uit diverse locaties in de provincie en het gereedmaken van het materieel voor het vervoer vergt een forse inspanning. Momenteel wordt overleg gevoerd met internationale partners en met de Afghaanse autoriteiten om te bezien welk materieel en welke infrastructuur kan worden overgedragen. Nadat hierover afspraken zijn gemaakt, kan het definitieve volume van terug te transporteren materieel worden vastgesteld. De benodigde capaciteiten in de RDTF zijn mede afhankelijk van dit volume en van de ondersteuning die andere landen kunnen bieden, bijvoorbeeld voor de bescherming van transporten. Voor die bescherming zullen overigens de Nederlandse F16 gevechtsvliegtuigen en de Apache gevechtshelikopters tijdens de redeployment in Afghanistan actief blijven. Zij zullen primair worden ingezet voor de bescherming van de redeployment en het betrokken personeel.

De personele omvang van de RDTF staat nog niet vast. Die omvang ligt naar verwachting tussen de 800 en ruim 1.400 militairen, die gefaseerd worden ingezet. Mede afhankelijk van het terug te vervoeren volume en de afspraken met een nieuwe lead nation kan het voor een efficiënte en veilige uitvoering van de redeployment nodig zijn dat een klein detachement van de RDTF de eerste maanden van 2011 nog in Uruzgan actief is. De militairen van de TFU zullen in ieder geval in december 2010 naar Nederland zijn teruggekeerd. Nadat de gesprekken met de Afghaanse autoriteiten, internationale partners en het hoofdkwartier van RC-South tot conclusies hebben geleid, kunnen de uiteindelijke omvang van de RDTF en de einddatum van de redeployment worden vastgesteld. Vóór de zomer zal de Kamer nader over de redeployment worden geïnformeerd.

Financiële aspecten

In de artikel 100-brief inzake de Nederlandse bijdrage aan ISAF na 1 augustus 2008 (Kamerstuk 27925, nr. 279) is gemeld dat voor de redeployment een bedrag van € 115 miljoen is gereserveerd, wat toen gelijk stond aan vijf/twaalfde deel van de jaarlijkse kosten voor de militaire inzet in Afghanistan. Aan dit bedrag lag geen raming ten grondslag. Inmiddels is een raming van de uitgaven voor de redeployment opgesteld. Daaruit blijkt dat de uitgaven hoger zullen uitvallen dan het bedrag dat destijds werd gereserveerd. Volgens deze raming bedragen de uitgaven voor de inzet van de RDTF, het transport van personen en materieel, en het onderhoud en herstel van materieel ongeveer € 229 miljoen. Deze uitgaven komen in 2010, 2011 en 2012 ten laste van de voorziening voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties van de HGIS. De uitgaven staan los van de Van Geel- en Bosgelden die aan de Defensiebegroting zijn toegevoegd voor de vervroegde vervanging van materieel.

De bijgestelde raming voor de redeployment is de belangrijkste reden dat de totale uitgaven voor de Nederlandse bijdrage aan ISAF hoger uitvallen. Op basis van de nu bekende informatie wordt de raming met € 103 miljoen verhoogd van € 1.311 miljoen naar € 1.414 miljoen. In 2010 zal mede hierdoor een tekort op de structurele voorziening voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties van de HGIS op de defensiebegroting ontstaan. Dit tekort zal bij Voorjaarsnota worden verwerkt. In 2011 en verder zijn op dit moment geen tekorten voorzien.

(Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 26 maart 2010)

Over Hans de Vreij

Retired Dutch journalist. Covered EU, NATO, UN, security & defense. Was correspondent in Berlin, Brussels, Geneva, Prague. Studied Russian language & literature.
Dit bericht werd geplaatst in Afghanistan, Defensie, Uruzgan en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s