Progress of the MH17 investigation / Voortgang onderzoek MH17

The Dutch Safety Board has reported on the progress of the investigation into the MH17 crash to the International Civil Aviation Organization (ICAO ). Such a report is required by Article 6.6 of ICAO Annex 13, which obligates the Dutch Safety Board to release an interim statement one year after the occurrence. In this interim statement, the Dutch Safety Board briefly clarifies which steps have been taken in the past year and when the final reports are expected to be published.

Below is the full text, which was sent to ICAO on 1 July 2015.

Progress of the MH17 Investigation
The Dutch Safety Board is investigating the crash of flight MH17, which happened on Thursday, 17 July 2014, in the Donetsk area (Ukraine). The Board is making every effort to give as clear a picture as possible of the cause of the crash. With 17 July 2015 coming up soon, a year after the crash, the Dutch Safety Board is reporting on the progress of the investigation in accordance with Article 6.6 of Annex 13 to the convention on International Civil Aviation.

The investigation is being carried out on the basis of the standards and recommended practices as described in the aforementioned ICAO Annex 13. The State in which the incident occurred (Ukraine) has delegated the investigation to the Dutch Safety Board. The Dutch Safety Board is therefore in charge of the investigation and directs the international team of investigators. The investigation team is composed of specialists from Malaysia, Ukraine, the United States, the Russian Federation, the United Kingdom, Australia and the Netherlands.

In addition to the international investigation into the cause of the crash, the Dutch Safety Board is also investigating the decision-making process pertaining to safety when determining flight routes, as well as the availability of passenger information.

The Dutch Safety Board published a preliminary report containing its first findings regarding the crash of flight MH17 on Tuesday, 9 September 2014. The preliminary report contains the initial data from the investigation into the cause of the crash based on the sources that were available to the Dutch Safety Board.

The draft final reports on the investigation into the crash and the investigation pertaining to flight routes were made available to the accredited representatives of the participating States on Tuesday, 2 June. In accordance with ICAO Annex 13, they have sixty days to submit comments on the reports. The Dutch Safety Board will then assess the submitted comments and draw up the definitive final reports. The consultation period the investigation into the availability of passenger information has ended. The Board expects to publish the final reports in the first half of October 2015.

(Source: Dutch Safety Board, 1 July 2015)

Voortgang onderzoek MH17

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft de International Civil Aviation Organization (ICAO) bericht over de voortgang van het onderzoek naar de crash van MH17. Een dergelijk bericht is voorgeschreven in artikel 6.6 van ICAO annex 13 waarbij de Onderzoeksraad gehouden is om een jaar na dato te berichten over de voortgang. De Onderzoeksraad licht hierbij kort toe welke stappen het afgelopen jaar zijn ondernomen en wanneer de eindrapporten worden verwacht.

Hieronder staat de integrale tekst die op 1 juli 2015 naar ICAO is verzonden.

Voortgang onderzoek MH17
De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt het neerstorten van vlucht MH17 op donderdag 17 juli 2014 in de regio Donetsk (Oekraïne). De Raad stelt alles in het werk om een zo helder mogelijk beeld te geven van de oorzaak van de crash. In aanloop naar 17 juli 2015, een jaar na de crash, bericht de Onderzoeksraad voor Veiligheid conform artikel 6.6 van Annex 13 van het verdrag inzake internationale burgerluchtvaart over de voortgang van het onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van de standaarden en aanbevolen werkwijzen zoals beschreven in de genoemde ICAO Annex 13. De Staat waar het voorval heeft plaatsgevonden (Oekraïne) heeft het onderzoek overgedragen aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Daarmee heeft de Onderzoeksraad de leiding over het onderzoek en stuurt het internationaal team van onderzoekers aan. Het onderzoeksteam is samengesteld uit specialisten uit Maleisië, Oekraïne, de Verenigde Staten, de Russische federatie, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nederland.

Naast het internationaal onderzoek naar de oorzaak van de crash, doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid zelf ook onderzoek naar de besluitvorming rondom de veiligheid bij het bepalen van vliegroutes en naar de beschikbaarheid van passagiersinformatie.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft op dinsdag 9 september 2014 het rapport van eerste bevindingen (preliminary report) over de crash van vlucht MH17 gepubliceerd. Het rapport van eerste bevindingen bevat de eerste gegevens uit het onderzoek naar de oorzaak van de crash, gebaseerd op de bronnen die de Onderzoeksraad tot zijn beschikking had.

De concept eindrapporten van het onderzoek naar de crash en het onderzoek naar de vliegroutes zijn op dinsdag 2 juni ter inzage gestuurd aan de vertegenwoordigers van de deelnemende Staten (accredited representatives). Zij hebben op basis van ICAO Annex 13 zestig dagen de tijd om commentaar te leveren op het rapport. Aansluitend zal de Onderzoeksraad voor Veiligheid het ingestuurde commentaar beoordelen en de definitieve eindrapporten opstellen. Voor het onderzoek naar de beschikbaarheid van passagiersinformatie is de inzageperiode afgesloten. De Raad verwacht de eindrapporten in de eerste helft van oktober 2015 te publiceren.

(Onderzoeksraad voor de Veiligheid, 1 juli 2015)

Over Hans de Vreij

Retired Dutch journalist. Covered EU, NATO, UN, security & defense. Was correspondent in Berlin, Brussels, Geneva, Prague. Studied Russian language & literature.
Dit bericht werd geplaatst in Flight MH17 en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Progress of the MH17 investigation / Voortgang onderzoek MH17

  1. Pingback: MILNEWS.ca #UKR Update – 021400UTC July 2015 | MILNEWS.ca Blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s